Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2018-03-27 15:09 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi
I ämnet biologi kommer vi att arbeta med sjöar och vattendrag. Vad är det för skillnad på en sjö i skogen och en sjö i fjällen? Vilka djur kan gå på vattnet? Hur kan fiskar andas under vattnet? Hur påverkar vi människor vårt vatten? Detta och mycket mer kommer du att få svar på i detta arbetsområde.

Innehåll

Mål för eleven(vad ska jag kunna):

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar som finns i Sverige och veta skillnaden mellan dem.
 • känna till namnen på några fåglar som lever vid sjöar, några fiskar, någon växt samt några vattenlevande insekter.
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö. 
 • veta hur en fisk är uppbyggd.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö. 

Undervisning(hur vi kommer arbeta):

 • vi ser faktafilmer
 • vi ritar och antecknar i våra arbetsböcker
 • samtalar
 • vi ritar olika sjötyper och näringskedjor
 • vi läser faktabaserade texter
 • fältstudie

Bedömning:

 • hur du visar dina kunskaper genom samtal och i dina svar på lektionstid
 • skriftligt förhör 
 • delta och genomföra uppgifter vid fältstudie

 

Du ska kunna:

Använda dig av begreppen: Klarvattensjö, Brunvattensjö och Slättsjö.

Känna till någon fisk, fågel, växt och insekt som lever vid våra sjöar.

Rita en näringskedja där en fisk finns med.

Grodans livscykel

Ge exempel på hur människor kan förändra livet i en sjö.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: