Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slev/skål

Skapad 2018-03-27 15:24 i Alsike skola Knivsta
Du kommer att forma och urholka dig din egen slev eller kåsa.
Grundskola 6 Slöjd
Du kommer att arbeta med urholkning under en del av terminen. Du kommer under våren 2018 att tillverka en slev eller en skål. Denna hantverksteknik har gamla anor till den tid då allmogen själv tillverkade sina köksredskap m.m. Du kommer att använda dig av björk som material, och verktyg som t.ex skölp/bildhuggarjärn, skedkniv och sickel.

Innehåll

Centralt innehåll

I årskurs 4-6

Matriser

Sl

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Idéer Slöjdarbete utifrån arbetsområde och egna idéer.
Du kan i slöjdarbetet med hjälp av läraren och inspirationsmaterial hitta ett arbete som passar dig
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial eller egna idéer som du själv har sökt upp
Framställning och Formgivning Du tillverkar och designar egna föremål i olika material.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
Form och funktion Du prövar olika material och tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med varandra med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar hur material och verktygstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Redskap och maskiner Användning av lämpliga redskap, verktyg och maskiner.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Arbetsprocessen Du prövar olika material, tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du kan under arbetsprocessen bidra med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av läraren
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Motivering Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktion.
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till dina val
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till dina val
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till dina val
Omdöme och slöjdspecifika begrepp Du använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring din arbetsprocess och ditt resultat.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: