Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse och mekanik

Skapad 2018-03-27 15:49 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Lpp i NO/Te period 3 2014
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vad är det som gör att saker vi tappar faller till marken? Vad är det som gör att det ibland går fort att åka rutschkana och ibland går långsamt? Hur används teknik i vår vardag och vilka mekanismer kan vi hitta i vardagsföremål? I detta tema ska du få bekanta dig mer med tyngdkraft, friktionskraft och jämvikt. Du kommer även att skapa en egen konstruktion samt lära dig mer om mekanik.

Innehåll

Tema kraft, rörelse och mekanik

Vad är det som gör att saker vi tappar faller till marken? Vad är det som gör att det ibland går fort att åka  rutschkana och ibland går långsamt? Hur används teknik i vår vardag och vilka mekanismer kan vi hitta i vardagsföremål? I detta tema ska du få bekanta dig mer med tyngdkraft, friktionskraft och jämvikt. Du kommer även att skapa en egen konstruktion samt lära dig mer om mekanik. 

Undervisningsform

Under lektionerna kommer vi att utföra olika experiment där du dokumenterar genom att skriva rapporter med hypotes, resultat och slutsats. Vi kommer att titta på filmer, diskutera, läsa böcker, skapa egna konstruktioner och skriva texter. Du kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass. 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 * ge exempel på tekniska lösningar i vardagen och hur de underlättar vår vardag.

* göra enkla dokumentationer och skisser av dina arbeten.

* du kan förklara begreppen tyngdkraft, friktion och jämvikt.

* utföra undersökningar av rörelse och kraft efter en instruktion.

* reflektera och jämföra olika resultat vid undersökningar.

* att skriva enkla rapporter med hypotes, resultat och sutsats.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: