Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgårdsdjur åk 1

Skapad 2018-03-27 16:22 i Skuttunge skola Uppsala
Eleverna kommer under våren att arbeta med bondgårdsdjuren.
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Vi kommer under ett par veckor arbeta mer med bondgårdsdjuren: Ko, gris, häst, får, höna och katt.

Innehåll

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

Hur de olika djuren ser ut

Vad de olika medlemmarna i djurfamiljerna heter, ex tjur, ko, kalv

Hur de låter och vad deras läten heter

Vad de äter

Vad vi får ifrån djuren

Lite lättare fakta om djuren

Vad de olika djuren heter på engelska

Undervisning

Du kommer att:

Få titta på filmer om djuren

Få lyssna på genomgångar

Måla egna bilder på djuren

Lära dig använda ett tydligt schema (fyrfältare)

Ta reda på fakta om ett bondgårdsdjur 

Få besöka Svista gård

 

 

 

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du:

Vet vad de vanligaste djuren på bondgården heter

Vad djurens familjemedlemmar heter

Kan någon fakta om respektive djur

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: