Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Black Mirror 2018

Skapad 2018-03-27 20:11 i Ale Gymnasium Ale
Realia - i form av enskilt arbete
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under två veckor kommer ni att få en inblick i hur framtiden kan se ut. Ni kommer få se på två avsnitt ur en serie och utifrån dem diskutera och skriva en text.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift kommer du mest att få chans att öva skriftligt på under detta arbetsområde. Du visar din förmåga genom att använda ett så korrekt språk som möjligt i din text.

Din förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, kommer du att träna genom din förmåga att reflektera över livsvillkor och kultur mm genom de slutsatser du drar i din reflekterande text.

Dessutom kommer du öva på att anpassa ditt språk till uppgiftens syfte och målgrupp (oss lärare) samt att använda rätt strategi för att förstå den information som du behöver.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

First week

Watch episode 1 of season 1. Answer the questions in group.

Second week:

Monday: Watch part one of the episode.

Tuesday: Watch part two of the episode. Answer the questions individually. (Also group discussions).

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

 1. Du skall titta på filmen och diskutera muntligt utifrån diskussionsfrågorna.
 2. Skriva en text för bedömning.

Utvärdering:

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Det gör du och jag genom att vi markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen.  ( Du får gärna skriva kommentarer också om du vill säga något som inte får plats i matrisen).

 

Se uppgift  Discussion and text

 

 

 

Uppgifter

 • Discussion and text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Matris till Black Mirror

Kunskapskrav
E
C
A
2 Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du berättar, beskriver och förklarar dina åsikter om det lästa/sedda.
Du visar i diskussionerna och i dina texter att du förstår innehållet, du lyfter upp viktiga detaljer och du kan se innehållet ur mer än ett perspektiv.
Du visar att du har förstått genom att använda ett stort ordförråd där du väljer precisa ord för att uttrycka exakt det du vill. Du kan se helhet och detaljer av innehållet samt ur olika perspektiv.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva till syftet.
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan använda något av de livsvillkor som förekommer i filmen och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan använda fler aspekter livsvillkoren och se konsekvenser från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: