Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 4 vt-18

Skapad 2018-03-27 21:33 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Teknik Fysik
Magnetism är en spännande kraft som vi vi kan ha stor nytta av.

Innehåll

Mål för elev

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- genomföra systematiska undersökningar
- använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i 
  naturen och samhället

Innehåll

Vi ska studera magneters egenskaper och användning i hemmet och i samhället.
Vi ska lära oss något om hur människor förr använde magneter.
Vi ska träna oss att planera, genomföra och utvärdera undersökningar.

 

Genomförande

Vi kommer att ha genomgångar tillsammans, göra enkla undersökningar såväl i stor grupp som i par eller liten grupp, dokumentera våra undersökningar och utvärdera.
Vi kommer att se utbildningsfilm och läsa texter i Boken om fysik och kemi.
Ord: stavmagnet, permanent magnet, magnetfält, elektromagnet, järn, koppar, aluminium, mässing, nickel, magnetens nordända/sydända, svartmalm, magnetit + ord vi stöter på under arbetet

Vi arbetar i vecka 16 - 17.

Redovisning

Du ska lämna in din SONO-skrivbok med anteckningar och dokumentation av våra försök.
I skrivboken ska du också utvärdera försöken, jämföra resultat och ge förslag som kan förbättra våra undersökningar.
Du kommer att få ett förhör när vi avslutar arbetet.

Elevinflytande

Vi startar med ett samtal där vi tar reda på vad vi vet om magneter från början.

Matriser

Fy Tk
Bedömningen gäller fysik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att genomföra undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Ämne
Förmågan att använda utrustning
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ämne
Förmågan att dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ny aspekt
Förmågan att visa kunskap om fysikaliska fenomen och använda fysikens begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: