Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderkvarnen

Skapad 2018-03-28 08:06 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola F – 9
I det här arbetsområdet lär du dig mer om väderkvarnar och ur man kan byta riktning på en rörelse

Innehåll

Väderkvarnen

Ur lgr 11

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

Styr- och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmaterial.

 

 

Arbetssätt och bedömning:

  • Grupparbete: bygga en väderkvarn och redovisa muntligt i grupp

  • Individuellt: rita en skiss och skriva om väderkvarnens historia och påverkan

 

Du ska kunna:

  • rita en skiss

  • genomföra ett konstruktionsarbete i grupp

  • resonera om väderkvarnars historik

  • resonera och reflektera kring hur väderkvarnen påverkat individ, samhälle och miljö

 

Matriser

Väderkvarn

Bedömning

1. Hur du förklarar och beskriver dina tekniska lösningar, hur de fungerar och hur de är till "nytta" 2. Hur du förklarar och beskriver de problem och behov "dina människor" för att komma framåt i spelet och hur de kan lösas med teknik. 3. Hur du förklarar och beskriver behovet av teknikutveckling och vad som gjort den utvecklingen möjlig
E
C
A
Identifiera och analysera tekniska lösningar
Du beskriver och ger exempel på enkla tekniska lösningar, hur några delar samverkar för att uppnå en funktion och vara till nytta.
Du förklarar enkla tekniska lösningar, hur några delar samverkar för att uppnå funktion och vara till nytta.
Du förklarar enkla tekniska lösningar, hur några delar samverkar för att uppnå funktion och vara till nytta och visar på andra liknande lösningar.
Identifiera problem och behov
Du beskriver och ger exempel på problem som kan lösas med hjälp av teknik och prövar möjliga idéer och skapar enkla skisser och gör enkla dokumentationer.
Du beskriver och ger exempel på problem som kan lösas med hjälp av teknik och prövar och omprövar möjliga idéer och skapar utvecklade skisser och gör utvecklade dokumentationer.
Du beskriver och ger exempel på problem som kan lösas med hjälp av teknik och provar möjliga idéer och skapar välutvecklade skisser och gör välutvecklade dokumentationer.
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur tekniken har utvecklats över tid och visar på drivkrafter bakom den utvecklingen.
Du för utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om hur tekniken har utvecklats över tid och visar på drivkrafter bakom den utvecklingen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur tekniken har utvecklats över tid och visar på drivkrafter bakom den utvecklingen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: