👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i år 4

Skapad 2018-03-28 10:41 i Storvretaskolan Uppsala
Teknik för årskurs 4
Grundskola 4 Teknik
Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även göra skisser, bygga och konstruera.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan                                                                                                                                                             och teknikens  fördelar och nackdelar för miljön. 
 • Kunna berätta om och beskriva de enkla maskinerna. 
 • Göra en skiss och använda den i ett konstruerande arbete.
 • Använda ämnes-specifika ord.

Arbetssätt

 • Vi ska ta reda på hur saker har förändrats över tid och efter behov genom att läsa i läroboken.
 • Vi ska ta reda på några ämnes-specifika ord.
 • Vi ska bygga torn efter egna skisser.
 • Vi ska studera de enkla maskinerna.
 • Vi kommer samtala och resonera kring tekniska lösningar. 
 • Vi kommer att titta på film.

 

Bedömning

Bedömning kommer att ske utifrån din förmåga att samtala kring teknik, och din förmåga att dokumentera vad du har upptäckt/lärt dig med de ämnesspecifika ord som hör till. Du kommer även att få göra en egen skiss, ritning och konstruktion. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6