👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk, psykisk och social Hälsa - åk 6

Skapad 2018-03-28 11:29 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 6 – 9 Idrott och hälsa
Vad sker i kroppen vid fysisk aktivitet? Hur känns det före, under och efter aktiviteten? Detta är några frågor du ska ta reda på under arbetet.

Innehåll

Arbetsgång

* Vi kommer starta arbetet med att gå igenom begrepp som hör till området. Detta gör vi teoretiskt men även praktiskt på idh-lektionerna.

* Efter vi bekantat oss med begreppen är det dags för dig att få välja en idrott/aktivitet som du reflekterar runt. Detta gör du skriftligt på Sv-lektionerna. Eventuellt görs en muntlig presentation på detta under sv-lektionen.

* Arbetet delas/mailas in till Ulf samt din lärare i svenska.

 

Tid

ca 3 veckor

Bedömning

Du bedöms genom det du visar under lektioner samt på den skriftliga uppgiften som är knuten till detta område. 

Material

Här finns en länk till  ppt vi gått igenom på lektionen.

Här finns mallen du ska använda och skriva ditt arbete i. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6