👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshandel, industrialisering och revolutioner

Skapad 2018-03-28 12:39 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 7 Historia
Världshandelns framväxt, industriella revolutionen och revolutionernas tid!

Innehåll

Vi arbetar med läromedlet Historia 7-9 från capensis förlag. Texten vi använder är sidorna 45-79.

I skolan arbetar vi med att läsa, svara på frågor, ha genomgångar och prata historia. Vi tittar mest på triangelhandel, industriella revolutionen och franska revolutionen samt Napoleontiden. 

 

Det är snart dags för läxförhör. Hur ska man då hantera detta stora område? Vi tittar på orsaker och konsekvenser till exempelvis franska revolutionen eller industriella revolutionen. VI tränar på att beskriva större samband. här följer några hjälpfrågor: 

Hur fungerade triangelhandeln? 

Hur var samhället strukturerat under medeltiden i Europa och hur förändrades det under 1700-talets slut när revolutionerna härjade?

Vilka förutsättningar fanns för att det skulle kunna bli en industriell revolution och vilka konsekvenser fick samma period i Europa och i Sverige?

Innan den 18/5 när det är förhör kommer vi att strukturera instuderandet ytterligare i klassrummet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Historia 7-9

Historia

F
E
C
A
Historiska förhållanden
Eleven har ej grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhål- landen, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidspe- rioder
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Orsaker och konsekvens
Eleven kan inte i tillräcklig utsträckning resonera om orsak och konsekvens i historien
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsföränd- ringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och män- niskors levnadsvillkor och hand- lingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord
Samband mellan tidsperioder
Eleven behöver träna på att beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kultur- möten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Fortsättning av tidslinjer
Eleven kan inte på ett tillfredsställande sätt ange tänkbara fortsättningar på utvecklingslinjer
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger o någon tänkbar fortsättning på utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källor
Eleven använder inte källor på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utveckla- de och relativt väl underbyggda slutsatser om människors lev- nadsvillkor, och för då utveck- lade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutveclade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans
Historieanvändning
Eleven resonerar inte på ett tillfredsställande sätt om hur historia kan användas
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Historiska begrepp
Eleven använder inte historiska begrepp på ett fungerande sätt
Eleven kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.