👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Samhällskunskap - Argumentation i lag och rätt VT18

Skapad 2018-03-28 13:54 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Svenska Samhällskunskap
Planering för arbetsområde argumentation & lag och rätt.

Innehåll

Arbetsgång:

Samhällskunskap: 

Tidigare har tränat vi tränat på att argumentera både muntligt och skriftligt. Nu kommer vi att kombinera det med arbetsområdet Lag och rätt. Vi kommer att lära oss om hur rättegångar går till, vad rättssäkerhet är, polisers och domstolars uppgifter i samhället och olika syn på straff/vård av brottslingar.

I ämnet svenska får du fortsätta att träna på att argumentera, diskutera och leda samtal. Du kommer att få i uppdrag att välja en insändare som du sedan ska presentera i en grupp där du också ska leda dem i en diskussion.  Vi kommer också att repetera vad som kännetecknar en insändare och skriva insändare.

 

Undervisning:

Samhällskunskap:

 • Genomgång av insamling av material till argumenterande text/debattmaterial
  Genomgång och läsning  om:
 • Hur rättegångar går till
 • Polisens uppgifter
 • Rättssäkerhet
 • Straff och olika synsätt kring dessa

  Läromedel: Digilär och SO:s samhällskunskap

Svenska:

 • Genomgång av texttypen insändare 
 • Skriva insändare tillsammans och enskilt

 • Öva att argumentera och diskutera
 • Samtalsgrupper - Samtalsledarrollen

           Läromedel: Spegla språket s. 171-175

 

 

Bedömning:

 • I samhällskunskap i form av debatt
 • I svenska i samtalsgrupper på samma sätt som gjorts tidigare i "Bokprojektet"
 • I svenska genom att skriva en insändare

 

 

 

Uppgiften:

Samhällskunskap

Du ska förbereda dig inför en muntlig debatt om något av följande ämnen: hårdare straff eller mildare straff, sänkning av straffåldern, straff vid våldtäkt eller dödsstraff. Vilket av ämnena du ska skriva om blir du tilldelad av oss lärare. Ämnet som du skriver om i din insändare kommer du också att få debattera om i samhällskunskapen.

Debatten kommer att genomföras med två elever för och två elever mot i varje fråga.

Svenska - Skriva

Du ska skriva en insändare som ska kunna publiceras i t ex Lerums tidning eller Göteborgs Posten. Tänk på att använda dina kunskaper om hur en insändare är uppbyggd. Du kommer få ett ämne tilldelat dig.

 

 

 

Uppgifter

 • Lag och rätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh
Matris svenska åk 7-9

E
C
A
SKRIVA
Insändare
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tala
Förberett tal
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Tala
Samtala och diskutera Ge argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv Sh
Samhällskunskap - Argumentation i lag och rätt VT18

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Begrepp
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.