Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World's children's prize 2018

Skapad 2018-03-28 13:59 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi jobbar med barnens rättigheter och hur världens barn har det. Eleverna jobbar med tidningen The Globe och vi avslutar arbetsområdet med att välja barnrättshjälte i Måseskär.
Grundskola 5 – 6 Svenska Geografi Religionskunskap Samhällskunskap
I tidningen The Globe och på hemsidan kan du lära dig mycket om barn och unga i olika delar av världen. Du får också lära dig om de nominerade kandidaterna och vad de gör för barn och unga i sin del av världen.

Innehåll

Från Lgr 11

Centralt innehåll

Frågor att fundera på där du kan visa vad du kan och har lärt dig.

Vad kan det bero på att barn och unga växer upp under så olika villkor?

Vad kan du berätta om barnens rättigheter?

 

 

Lektionsplanering

Vad vi gör

                       Var i tidningen eller på nätet

Uppstart 

Mänskliga rättigheter och barnens rättigheter

 

 Barnens rättigheter

 

 Titta i tidningen - prata om barnens rättigheter och hur barnen i Sverige har det.

s. 10-11 i The Globe

 

Eleverna gör ett grupparbete där de läser om en av kandidaterna och redovisar för en annan klass

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RtazTR-LqSc

Gabriel Montoya

https://www.youtube.com/watch?v=-U8KSazbkVA&feature=youtu.be

Rachel Lloyd

https://www.youtube.com/watch?v=xv8UqSN-BEI&feature=youtu.be

Valeriu Nicolae

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna får läsa om en av de nominerade hjältarna. Tillsammans förbereder och genomför de en redovisning av sin kandidat. I vecka 15 genomför vi ett val.

  

 

.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: