Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent år 9 VT 18

Skapad 2018-03-28 14:22 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Matematik
Mål och arbetsbeskrivning av kap. 4 – Procent s.108 - 129 MatteDirekt 9

Innehåll

 

           Mål

  • Förstå och utföra de olika sätten att beräkna procent
  • - beräkna andelen
  • - beräkna delen
  • - beräkna det hela
  • Räkna med förändringsfaktor
  • Använda procentberäkningar i olika praktiska sammanhang, till exempel vid ränteberäkningar och vid jämförelser
  • Skilja på procent och procentenheter
  • Räkna med promille

 

Mål och arbetsbeskrivning av kap. 4 – Procent

s.108 - 129 MatteDirekt 9

 

 

Mål och arbetsbeskrivning av kap. 4 – Procent

s.108-129 MatteDirekt 9

 

 

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

11

 

Grundkurs

s. 108 - 117

Grundkurs

s. 108 - 117

Grundkurs

s. 108 – 117

12

Grundkurs

s. 108 - 117

Grundkurs

s. 108 - 117

E-prov

13

Fördjupning s. 126 -129 eller repetition s.120 -125

Fördjupning s. 126 -129 eller repetition s.120 -125

LOV

14

LOV

LOV

LOV

   15

Fördjupning s. 126 -129 eller repetition s.120 -125

Fördjupning s. 126 -129 eller repetition s.120 -125

Fördjupning s. 126 -129 eller repetition s.120 -125

16

Nytt E-prov eller fördjupningsprov

 

 

 

Läxa: Hinner man inte betinget (det som står i rutan för lektion)av olika anledningar som t ex sjukdom eller annan frånvaro så får man detta i läxa.Man kan även räkna klart hemma för extra träning det man inte gjort under lektionerna.

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: