Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - Etik

Skapad 2018-03-28 15:16 i Ugglums skola Partille
Grundskola 7 Religionskunskap
Under våren 2018 har vi i sjuan arbetat med etik och moral.

Innehåll

Eleverna har gått igenom de olika etiska modellerna och tränat på att resonera utifrån dessa. Dessutom har eleverna gjort diverse uppgifter på Classrom kring ämnesområdet, däribland begreppsförklaringar.

Matriser

Re
Religionskunskap - Etik

Etik och moral

F
E
C
A
Livsfrågor/Livsåskådning
Skildring av livsfrågor, livsåskådningarnas betydelse
  • Re
insats
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Moraliska frågor
Moraliska frågor
Moraliska frågor
  • Re
Insats
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Etiska begrepp
Etiska begrepp
  • Re
Insats
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: