Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MULTIPLIKATION och DIVISION Kapitel 4

Skapad 2018-03-28 15:39 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 5 Matematik
Multiplikation och division

Innehåll

MULTIPLIKATION och DIVISION

Syfte

Syftet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att räkna med multiplikation och division. 

Undervisningens innehåll

I kapitlet kommer du att lära dig mer om :

Skriftliga räknemetoder

Vardagsräkning

Multiplikation med decimaltal

att använda miniräknaren

multiplikationstabellerna och huvudräkning

HUR?
Undervisningen kommer bland annat att bestå av:
- genomgångar och diskussioner.
- problemlösning.
- färdighetsträning i boken och på stenciler

Bedömning

När vi har arbetat färdigt med arbetsområdet ska du:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
 • kunna multiplikationstabellerna 2-10 automatiserat.
 • kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, till exempel 5*60=.
 • kunna multiplicera tal som 34*7 och 225*6.
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop.
 • kunna använda kort division, t ex 84/4.
 • kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
 • kunna räkna problemlösningsuppgifer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
MULTIPLIKATION och DIVISION

Osäker och behöver stöd
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan multiplikationstabellerna automatiserat.
Tabell 2-10
Du kan vissa tabeller men osäker på flera av dem
Du kan alla tabeller 2-10 men har inte automatiserat dessa.
Du kan alla tabeller 2-10 och har automatiserat dessa.
Du förstår hur multiplikation och division hör ihop.
5 x 3=15 15/5=3
Du kan räkna enkel division med huvudräkning.
40/5=
Du kan multiplicera med tiotal och hundratal.
5*60=
Du kan multiplicera med ena faktorn ensiffrig och andra tvåsiffrig eller tresiffrig.
34*7=
Du kan räkna kort division.
84/4=
Du kan lösa problem/läsuppgifter med multiplikation.
Tarja beställer 5 hamburgare för 31 kr styck. Hur mycket ska hon betala?
Du kan lösa problem/läsuppgifter med division.
Under dagen har David spelat på chokladhjulet för sammanlagt 30 kr. Hur många gånger har han spelat om varje spel kostar 5 kr?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: