Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral - VT-18

Skapad 2018-03-28 16:08 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Det här materialet använder Brattebergsskolan som mall för att skapa sina planeringar.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Etik och moral.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi arbetar under veckorna 11-15 med området etik och moral. Vi har diskussioner och samtal om begreppen. Ni har även Clio som vi arbetar med där ni får de olika begreppen förklarade. Clio, diskussioner, film och genomgångar har ni som hjälp till skrivuppgiften.

 

Prov den 17/4. Ni ska kunna redovisa för de olika etiska modellerna och förklara vad de innebär, samt kunna tolka olika situationer utifrån dessa modeller. Ni ska även kunna det som beskrivs i Clio och i prezin.

http://prezi.com/xsnjfyg40yti/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

 

Centralt innehåll

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • (Skriv in arbetsmomenten i punktform här.)
 • (Skriv in arbetsmomenten i punktform här.)

Bedömning

(Beskriv vad och hur du tänker bedöma elevernas arbete och" koppla" till relevanta kunskapskrav på nivå E, C och A.)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Religion, Brattebergsskolan åk 7-9

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livs- frågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. .
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsakfungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: