Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband - Ma 1a

Skapad 2018-03-28 16:10 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Kan du ge exempel på ett samband mellan arbetstid och lön? Kan du ge exempel på ett samband mellan ränta och räntekostnader? Du kommer att lära dig mer om det under kursens gång.

Innehåll

 

Samband och förändring                                                                             

Under veckorna 11 - 12 hade vi arbetat med samband. Grupparbetet var i fokus.

När: v. 11 -12                                                                                                                                                                                                  

Vad: Samband.

Examination: Skriftligt prov.

 

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du kunna:

 

  • Rita ett koordinatsystem, gradera koordinataxlarna och placera in punkter med hjälp av dess koordinater
  • Ställa upp en värdetabell för en funktion samt rita en graf ur tabellen
  • Rita och tolka grafer som hör till proportionella samband, t.ex. jämförspris
  • Beskriva verkliga situationer matematiskt med hjälp av värdetabeller, formler och grafer.
  • Upptäcka, tolka olika typer av linjära samband och exponentiella samband
  • Beskriva skillnader mellan linjära och exponentiella förändringar med hjälp av:
  • Ord
  • Värdetabeller
  • Formler
  • Grafer

 

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Samband Ma 1a

Samband -

Ej genomfört/deltagit
E
Begrepp och procedur
Du kan tolka grafer som beskriver ett linjärt eller exponentiellt samband.
Du kan visa skillnaden mellan linjära och exponentiella samband med grafer och/eller formler.
Du visar att du förstår begreppet, proportionalitet.
Problemlösning
Du kan formulera ett enkelt matematiskt problem.
Du kan analysera och lösa enkla matematiska problem.
Modellering
Du kan göra om problemsituationer till matematiska formuleringar genom att använda matematiska modeller. Du kan utvärdera resultatets rimlighet.
Kommunikation
Du kan uttrycka dig på ett sätt som läraren kan följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: