Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 5 - Procent år 7 - Vt 18

Skapad 2018-03-28 16:18 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 8-13 kommer vi att arbeta med procent . Vi kommer att omvandla procent till bråk och decimalform samt beräkna prisförändringar.
Grundskola 7 Matematik
Under veckorna 13-19 kommer vi att arbeta med procent . Vi kommer att omvandla procent till bråk och decimalform samt beräkna prisförändringar.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta problembaserat.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation

 

Begrepp/Matteord

bråkform, decimalform, procent, procentform, procentsats, rabatt

Planering

v 12-v16 Genomgång samt eget arbete enligt nedanstående planering.

v. 17 Genomgång samt eget arbete, test på begrepp och metod s. 175 - 179

v. 18 Fördjupning / Repetition

v.19  Prov lektion 1

 

Planering Matematik, Kap. 5, Procent åk. 7 för vecka 12, 13, 15 &16.

Test vecka 17, prov vecka 19.

Väg 1.

Vecka 12:

L1

-

L2

Grön kurs. S.192-193, tal 1-8

L3

Blå kurs. S.209, tal 8-12

 

Vecka 13:

L1

Blå kurs s. 210, tal 13-18

L2

Blå kurs s. 211, tal 19-27

L3

-

 

Vecka 15:

L1

Blå kurs s. 212, tal 28-33

L2

Blå kurs s. 213, tal 34-39

L3

Blå kurs s. 214, tal 40-43

 

Vecka 16:

L1

Blå kurs s. 215, tal 44-48

L2

Blå kurs s. 216, tal 49-55

L3

Grön kurs s. 193,194, tal 9-15

 

 

Väg 2.

Vecka 12:

L1

-

L2

Grön kurs. S.192, tal 1-11

L3

Grön kurs. S.194, 195, tal 12-20

 

Vecka13:

L1

Grön kurs. S.195, 196 tal 21-29

L2

Grön kurs. S.197, tal 30-35

L3

-

 

Vecka 15:

L1

Grön kurs. S.198, tal 36-42

L2

Grön kurs. S.199, tal 43-47

L3

Grön kurs. S.200, tal 48-54

 

Vecka 16:

L1

Grön kurs. S.201, tal 55-61

L2

Grön kurs. S.202, tal 62-68

L3

Grön kurs. S.203, tal 69-76

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Kapitel 6 - Procent , år 7 vt 17

E
C
A
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Färglägga procent i en figur Omvandla bråkform och decimalform till procent
Skriva ett probem utifrån ett uttryck. Ex 0,8 x 800kr
Problemlösnings- förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Problem som handlar om ett beräkna hyresökning. Beräkna den procentuella rabatten
Omvandla procent till antal. Beräkna rea på rea.
.
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Metod för att räkna ut ex: 6% av 300 kr KLockan och procent Ex: 25% av 60 min
KLockan och procent Ex: 60% av 60 min Metod för att räkna ut rea ( anv decimaltal)
Resonemangs- förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Resonemang om att jämför två biler av procent.
Resonemang om att jämföra procentuella rabatten. Förklara hur rea på rea påverkar ett pris.
Kommunikationsförmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Metod för att räkna ut procentförändring. Berkningen går att följa.
Beräkna areaökning och motivera ditt svar.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: