Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5

Skapad 2018-03-28 19:28 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola 5 Svenska
I ämnet svenska arbetar vi med olika typer av texter där vi lär oss olika texters struktur och innehåll. Denna gång tränas argumenterande texter; texter som innehåller åsikter, som man vill ska påverka andra att tycka lika.

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa argumenterande texter och förstå hur den argumenterande texten är uppbyggd.

- hitta åsikten i en text: vad någon tycker och tänker.

- hitta argument som förklarar åsikten: varför man tycker som man gör.

- använda olika bindeord i rätt sammanhang.

- sammanfatta det viktigaste i det man läser.

- skriva en tydlig rubrik, inledning, åsikt, argument och avslutning.

- muntligt presentera sin argumenterande text på ett tydligt och övertygande sätt.

 

Arbetsgång

- läsa olika argumenterande texter samt diskutera dessa på olika sätt

- träna på att formulera egna rubriker, inledningar, åsikter, argument och avslutningar

- göra tankekartor och därefter skriva egna argumenterande texter där ni själva ska komma på ett eget ämne samt skriva texten utifrån den givna strukturen som kännetecknar en argumenterande text.

- hur man på olika sätt muntligt kan presentera ett ämne för en publik

Matriser

Sv
Argumenterande text

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet mycket bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken mycket bra.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt med ett eller flera exempel.
Argument
Du har med något argument i din text. Du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara ett eller flera av dessa.
Du har med flera argument i din text och du visar att du kan förklara dessa tydligt för läsaren.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Du har med en avslutning som tydligt sammanfattar din text.
Bindeord
Du har med något bindeord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med passande bindeord i din text. Du vet för det mesta vilka som ska användas i olika delar av din text.
Du har med passande bindeord i din text. Du vet vilka som ska användas i olika delar av din text.
Stavning
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten.
Du visar att du är säker på din stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: