Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Qi-gong med Babblarna

Skapad 2018-03-28 19:52 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Med Babblarna som inspirationskälla för vårt tema ger vi leken näring för barns utveckling och lärande. I lekens lustfyllda lärande stimuleras , rörelse ,fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta.

Innehåll

Vad-  Utifrån Babblarna och deras olika egenskaper som

Babba - språklek ,Bibbi - matematik , Bobbo - rörelse och motorik ,Dadda - naturvetenskap och teknik ,Diddi - skapande , Doddo - socialt samspel , möter barnen vid 6  tillfällen en Babblare utifrån dess egenskap ett  qi -gong djur och dess egenskap .

Hur -  Genom flano saga som successivt leder över till sagodrama under periodens gång.

I sagan möter Babblarna de olika Qi-gong djuren som är  björn, hjort , apa ,tiger och den röda fågeln , barnen får i sagan möta Qi-gong djuren och göra Qi- gong .

När - Under april

Varför - Genom att använda sig av olika metoder som flano saga, drama och qi-gong  ge barnen en lekkänsla i rörelseträning och stärka barnens koncentration, balans ,skelett, muskler senor . Men även  skapa en gemensam upplevelse i gruppen och utmanas i kommunikation, inlevelse och fantasi och ha skoj tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: