Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bringstas Mall för planering

Skapad 2018-03-29 08:21 i Bringsta skola Nordanstig
En bra planeringsmall som är användbar i alla ämnen i grundskolan. Kännetecknas av att det som vänder sig till eleven står överst.
Grundskola F – 6 Svenska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Elevdel

Kort beskrivning av området / ingenting

Konkreta mål utifrån det centrala innehållet

När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

Bedömning utifrån förmågor/kunskapskrav

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda begrepp
 • föra resonemang
 • använda 
 • lösa problem

Jag kommer att bedöma dig :

 • i diskussioner
 • när du gör egna undersökningar
 • med ett test 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

par / gruppdiskussioner
gemensamma genomgångar
filmer
tv-program
spel
fältstudier
muntliga redovisningar
skriftliga/muntliga tester
diagnoser
läxförhör
läromedel.......
internet
tidningar
intervjuer

Lgr11

Här skriver du ingenting! Under den här rubriken ska du citera direkt från kursplanen för ämnet/ämnena. Här i Unikum kan du klicka på "Koppla" för att komma till Lgr11 och där välja långsiktiga mål, kunskapskrav respektive centralt innehåll. Under underrubriken "Syfte" kan du också välja att skriva en löpande text där du citerar från kursplanen.

Syfte

Koppla till de förmågor som är aktuella för området.

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: