Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA INNEHÅLL

Skapad 2018-03-29 08:29 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 3 – 6 Engelska
KOMMUNIKATIONENS INNEHÅLL LYSSNA LÄSA-RECEPTION TALA, SKRIVA OCH SAMTALA-PRODUKTION OCH INTERAKTION

Innehåll

KOMMUNIKATIONENS INNEHÅLL

-Ämnesområden som är välbekanta för eleven.

-Vardagliga situationer, ointressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

-Åsikter, känslor och erfarenheter.

-Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

LYSSNA OCH LÄSA-RECEPTION

-Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

-Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

-Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

-Sånger, sagor och dikter.

-Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talande språk och texter, t ex att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

-Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

-Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

-Hur ord och fasta språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i olika texter och talat språk i olika situationer.

-Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

TALA,SKRIVA OCH SAMTALA- PRODUKTION OCH INTERAKTION

-Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser oich beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

-Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t ex omformuleringar.

-Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck.

-Språkliga företeelser att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: