Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåp

Skapad 2018-03-29 09:32 i Västerholm Grundskolor
Nyckelskåp eller skåp med dörr och hyllor. Slutresultatet ska innehålla :geringssågning,foglimning, sammansättning med plugg eller skruv,monterade gångjärn,någon form av ytbehandling
Grundskola 8 Slöjd
Nyckelskåp eller ngt annat typ av skåp är det du kommer att arbeta med under terminen.

Innehåll

Planering

Inspiration kommer du att få b.la. via internet och tidskrifter. Detta kommer ligga som grund för din egna idé. Du ska skissa samt lägga ut mått på din ritning.

 https://youtu.be/d_gLY6wUV7g     -- Via denna länk kan du se hur du skall gå tillväga med tillvekande av ditt skåp.

 -- Via denna länk kan du se hur skall gå tillväga när du ska planera ditt arbete med skåpet

Bedömning

 • din förmåga att utveckla och genomföra en idé
 • din förmåga att välja och hantera(använda) olika metoder och verktyg i ditt slöjdande
 • din förmåga att reflektera både i slöjdprocessen över ditt arbete och arbetssätt, samt efter avslutat arbete 
 • din självständighet i slöjdprocessen

 

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Thunmanskolan slöjd åk 7-9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Idéer Slöjdarbete utifrån arbetsområde och egna idéer.
Du kan i slöjdarbetet med hjälp av läraren och inspirationsmaterial hitta ett arbete som passar dig
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av inspirationsmaterial
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial eller egna idéer som du själv har sökt upp
Framställning och Formgivning Du tillverkar och designar egna föremål i olika material.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ
Form och funktion Du prövar olika material och tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med varandra med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar hur material och verktygstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Du prövar och omprövar systematiskt hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion
Redskap och maskiner Användning av lämpliga redskap, verktyg och maskiner.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Arbetsprocessen Du prövar olika material, tekniker och hur de kan kombineras till föremålets form och funktion.
Du kan under arbetsprocessen bidra med att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt med hjälp av läraren
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Du kan under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Motivering Du motiverar dina val av material, teknik, verktyg, form, färg och konstruktion.
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger enkla motiveringar till dina val
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger utvecklade motiveringar till dina val
Du väljer tillvägagångssätt utifrån kvalitets- och miljöaspekter och ger välutvecklade motiveringar till dina val
Omdöme och slöjdspecifika begrepp Du använder ord och begrepp kopplat till slöjden för att beskriva och förklara, samt resonera kring din arbetsprocess och ditt resultat.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: