👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi åk 7 vt 2018

Skapad 2018-03-29 09:52 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 – 9 Samhällskunskap
Ekonomi betyder hushållning. Man hushåller med de resurser=pengar man har. Att hushålla innebär att vara klok och tänka sig för när man använder sina pengar. Ekonomi handlar alltså om att ta hand om sina pengar och se till att utgifterna inte blir högre än inkomsterna. Privatekonomi handlar om dina och din familjs pengar. Det är viktigt att du redan som ung lär dig ta hand om dina pengar, så att du sedan som vuxen klarar av att sköta din familjs ekonomi bra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas.

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska:

-få mer kunskap om hur den privata ekonomin fungerar och hur man på bästa sätt kan sköta sin privatekonomi.

-förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom privatekonomi.

-resonera kring ekonomins betydelse för dig som privatperson och din familj.

- kunna sätta sig in i andra människors livssituation utifrån deras skilda ekonomiska förutsättningar

Bedömning - vad och hur.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

beskriva hur den privata ekonomin fungerar och hur man på bästa sätt kan sköta sin privata ekonomi.

Använda de viktiga begrepp som finns inom privatekonomin.

I grupp samarbeta kring hur en familjs privata ekonomi kan skötas på bästa sätt.

I grupp kunna sätta dig in i olika ekonomiska situationer och på bästa sätt lösa dem.


Hur kommer jag att bedöma din förmåga :

Jag lyssnar på dig när du samtalar, redovisar och debatterar i grupp kring vad du har lärt dig.
Jag observerar hur du utför dina uppgifter i grupp och hur du agerar tillsammans med dina klasskamrater.
Jag läser din grupps texter och ger muntlig och skriftlig respons.

Jag läser din skriftliga reflektion.

Undervisning och arbetsformer.

Så här kommer vi att arbeta:

Både enskilt och i grupp.

Genomgångar.

Se på film.

Diskussioner.

Kortare övningar.

Arbeta med viktiga begrepp.

Grupparbete med både skriftlig och muntlig redovisning.

Enskild skriftlig reflektion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Privatekonomi
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samhällstrukturer
Lag och rätt
Undersöka strukturer i samhället
Privatekonomi
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven kan undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Lag och rätt
Använda begrepp
Privatekonomi
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Använda begrepp
Lag och rätt
Påverka och påverkas
samt förhållande som begränsar möjlighet att påverka Privatekonomi
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Påverka och påverkas
Lag och rätt
Undersöka samhällsfrågor
Lag och rätt
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Lag och rätt
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Lag och rätt
Har ännu ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.