👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt: Bokcirkel 6c vt -18

Skapad 2018-03-29 09:59 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Svenska
Bokcirkel kring ungdomsböcker

Innehåll

Arbetsgång:

Vi kommer arbeta med att läsa en barn- eller ungdomsroman i grupp. Det betyder att du ingå i en grupp där ni läser samma bok som ni kommer få diskutera. Vi kommer gå till biblioteket för att träffa en barn- och ungdomsbibliotekarie och hon kommer presentera olika böcker som ni måste välja utav. 

Varje vecka kommer du att få svara på olika frågor i din läslogg. Du kommer också att få träffa din läsgrupp och diskutera utifrån frågeställningarna som du har arbetat med i Läsloggen.

 

Under läsningens gång och i läsloggen kommer du få träna på olika lässtrategier.

 

Läsgruppens ansvar:

 • Planera läsläxor
 • Diskussion varje vecka
 • Utse en samtalsledare till varje vecka. Samtalsledaren ansvarar för att diskussionen flyter på, att alla i gruppen kommer till tals samt sammanfattar gruppens diskussion.

Ditt ansvar

Du ska:

 • ha läst så långt i boken som ni har bestämt i gruppen
 • svara på frågor och skriva i Läsloggen
 • vara delaktig i läsgruppens diskussion
 • vara samtalsledare vid en diskussion

 

Tidsplanering

 • Vecka 15-21/22

 

Kopplingar till läroplanen

Bedömning

Bedömning enligt matrisen: Bokcirkel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Bokcirkel

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Sammanfatta
Eleven kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll samt kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget
Eleven kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll samt kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll samt kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget
Tolka och resonera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Läsupplevelse
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll