Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planering årskurs kurdiska HT018 årskurs 7-9

Skapad 2018-03-29 10:17 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Från och med veckan 15- 23 kommer vi att fördjupa oss i kurdiska litteraturer samtidigt som vi utöka ordförrådet, grammatiska kunskaper och kompetent användning av språket i olika sammanhäng, som muntliga presentationer och skriftliga prosatexter.

Innehåll

 

Arets område:

Läsa & skriva &Tala

 

Mål med planering  och undervisning metod  :

 

 • Att läsa ett exempel av en sakprosa text och identifiera grundläggande struktur och kännetecken av denna skrivteknik.
 • Att skriva en sakprosa med korrekt struktur och ton, samt korrekt användning av grundläggande grammatik, interpunktion, ordföljd och stavregler.
 • Göra en muntlig presentation.
 •  Du ska även återkoppla texten till egna erfarenheter eller situationen i
 • Översätta svenska texter till kurdiska, och resonera kring likheter och skillnader mellan språket .

·       -Skrivning av en text efter en given struktur
-läsning av fakta texter och litteratur


·        Materiel:
-litterära verk: Vi ska lägga några i Google Klassrum
-Autentiskt material i form av faktatexter, webbsidor osv

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: