Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ska det gå för jorden?

Skapad 2018-03-29 11:33 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Gapet mellan de fattigaste länderna och de mycket rika i världen har ökat, och kontrasterna i världen är stora. Men, samtidigt har stora förbättringar skett i kampen mot fattigdom. Det finns fattigdom överallt i världen, men det är framför allt i utvecklingsländerna som många människor lever under särskilt svåra förhållanden. Fattigdom är inte bara att vara utan pengar. Det är också att inte kunna läsa och skriva, eller att inte kunna påverka sin framtid. Fattigdom är att inte ha någon makt, att inte ha möjlighet att välja vad man vill göra. Det första steget till förändring är att skaffa dig kunskap. Om du vet vad som orsakar orättvisor kan du enklare arbeta för att förändra dem. Nu sätter vi igång!

Innehåll

 

¤ TID: V.15-23

 

¤ DEN STORA FRÅGAN SOM VI SKA BESVARA ÄR:

 

- VILKA ÄR ORSAKERNA TILL ATT DE FATTIGA LÄNDERNA ÄR FATTIGA, KONSEKVENSERNA AV DETTA OCH VILKA KAN GÖRA VAD FÖR ATT ÄNDRA PÅ DETTA?

 

¤ HUR OCH PÅ VAD KOMMER BEDÖMNINGEN ATT GRUNDAS?

 

- Enskild skriftlig analys om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta. Uppgiften finns på sid.18-19 i häftet.

Till uppgiften finns kopplad matris där det tydligt framgår vilka förmågor det är som bedöms på uppgiften och vad som krävs för olika nivåer.

 

¤ VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

- Min, din egen och klasskompisars respons

- Planeringshäftet med övningsuppgifter och faktatexter

- Mina PP/genomgångar/faktafilmer

- Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen

 

 ¤ VI KOMMER ATT ARBETA ENLIGT FÖLJANDE:

- Presentation av arbetsområdet.

- Övning där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala begrepp (sid.5).

- Introduktion/film/Vem är du? – Totalt globalt – utrota extrem fattigdom.

-  Filmklipp/Genomgång/filmklipp/häftet sid.30-31, 40 – Milleniemålen/Agenda 2030 – 17 mål för en hållbar     utveckling.

- PP/genomgång/filmklipp/häftet sid.20-21,27-29, 32-33 – I-länder och U-länder – Hur mäter man om ett land är fattigt eller rikt?

- Övningsuppgift – Rika och fattiga länder (häftet sid.6).

- Övningsuppgift – Sammanfatta för att fatta – Vad är typiskt för I-länder? (häftet sid.7).

- PP/genomgång/filmklipp/häftet sid.26 – Vad är typiskt för ett U-land?

- Övningsuppgift – Orsaker till fattigdom (häftet sid. 8-9).

- Övningsuppgift – Välfärdskriterier – En jämförelse mellan I- och U-länder. (häftet sid.10-11).

- Övningsuppgift – Råvaroberoende (häftet sid.12).

- Övningsuppgift – Pålitlig statistik? (häftet sid.13).

- Övningsuppgift – Analys – För- och nackdelar med I- och U-länder. (häftet sid.14-15).

- Övningsuppgift – 10 frågor om samband (häftet sid.16).

- Övningsuppgift – Prioritera – Vad är viktigast? (häftet sid.17).

- Bedömningsuppgift – Analysmodellen - fattigdomen bland u -länderna enligt omvänd EPA (sid.18-19).

 

¤ ARBETSOMRÅDETS CENTRALA BEGREPP ÄR:

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

I-land

 

U-land

 

LDC-länder

 

OECD-länder

 

NIC-länder

 

 BNP/capita

 

BNI

 

HDI

 

Koloni

 

Industrialisering

 

Export/import

 

Råvaror

 

Globala målen/Agenda 2030

 

FN

 

Bistånd

 

Infrastruktur

 

Multinationella företag

 

Milleniemålen

 

Världsbanken

 

Globalisering

 

Välstånd

 

Medellivslängd

 

Spädbarnsdödlighet

 

Analfabetism

 

Ränta

 

Mikrolån

 

Korruption

 

Inbördeskrig

 

 

Uppgifter

  • Bedömningsuppgift - analys av fattigdomen bland världens U-länder

Matriser

Ge
Matris kopplad till bedömningsuppgift - analys av fattigdomen bland världens U-länder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmågan
Du visar att du har grundläggande kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att kunna ge något exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Du visar att du har goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att kunna ge några exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att kunna ge flera exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar
Kommunikativa förmågan
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Begreppsförmågan
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: