Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 2B kap. 9

Skapad 2018-03-29 11:37 i Östra Karups skola Båstad
Mål Matris
Grundskola 2 Matematik

Du kommer genom att arbeta med Prima matematik få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter. Vi jobbar även med Ipad, stenciler och problemlösning. Vi pratar också mycket "matte" alltså hur vi tänker och kan tänka.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel  9 I Prima matematik 2b och problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Kapitel 9

På väg
Kan
Kap.9 Subtraktion 0-100
Tiotalsövergång
Multiplikation
Tabell 2, 5 och 10
Division- tanken bakom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: