Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1600 - 1800

Skapad 2018-03-29 11:57 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Vi repeterar kunskaper om forntiden och studerar därefter medeltiden. I skolans närmiljö finns det intressanta spår från såväl forntid som medeltid. Därför kommer vår närmiljös historia att vara central när vi arbetar med vårt tema.
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vi har tidigare läst om forntiden och medeltiden. Nu ska vi lära oss mer om vad som hände efter medeltiden. Vi börjar med 1600-talet och fortsätter därefter med 1700-1800 talet.

Innehåll

Syfte

Vi studerar detta område för att du skall få kunskap om viktiga historiska skeenden. 

Du ska också få möjligheter att träna dina förmågor att jämföra och reflektera.

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

SO
Syfte: jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

SO
Syfte: jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,

Centralt innehåll

SO 7-9
Att leva tillsammans: Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

SO 7-9
Att leva i Sverige: Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.

SO 7-9
Att leva i världen: Vilken betydelse religioner och andra livsåskådningar kan ha för människors identiteter och livsstilar.

SO 7-9
Att undersöka verkligheten: Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information.

SO 7-9
Ämnesspecifika ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

I undervisningen kommer vi att

Läsa, se på film, samtala, diskutera och göra fältstudier.

Detta kommer att bedömas:

  • din förmåga att självständigt och tillsammans med andra ta ansvar för studier och redovisningar,
  • dina kunskaper om viktiga händelser och begrepp från denna period,
  • din förmåga att, med viss hjälp, samtala, diskutera och lyssna till andras åsikter,
  • din förmåga att, med viss hjälp, jämföra egna livsvillkor med de som rådde under denna period,
  • din förmåga att, med viss hjälp, fundera över hur sådant som hände under tiden 1600 -1800 kan ha påverkat vår tid,
  • din förmåga att, med viss hjälp, redovisa kunskaper med hjälp av ord och bilder.

 Du visar vad du kan genom att:

Delta aktivt i undervisningen och vid våra redovisningar.

 

Kunskapskrav E nivå

SO 7-9

Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.

SO 7-9
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.

SO 7-9
Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

SO 7-9
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

SO 7-9
Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.

 

Kunskapskrav C nivå

So 7-9

Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.

SO 7-9
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.

SO 7-9
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

SO 7-9
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.

 

Kunskapskrav A nivå

SO 7-9

Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.

SO 7-9
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för eleven välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.

SO 7-9
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information om samhället från olika källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.

SO 7-9
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: