Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språken

Skapad 2018-03-29 12:42 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska du får lära dig mer om några av de nordiska språken. Vi kommer att prata om språkfamiljer, jämföra språken utifrån likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken

Bedömning - vad och hur

 • Inlämningsuppgifter
 • Gruppdiskussioner

Undervisning och arbetsformer

 • Titta på filmer om de olika språket
 • Jämföra "De tre bockarna Bruse" på våra grannspråk
 • Arbeta med ordförståelse, falska vänner
 • Läsa texter enskilt och i grupp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: