Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kastanjens GPP 17-18

Skapad 2018-03-29 12:55 i Alléns förskola Halmstad
Förskola

Innehåll

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar……
…..förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Förväntade effekter: Barn som visar empati och kommunicerar med varandra
istället för att bara ta saker från varandra.
Hur: Vi pedagoger finns närvarande och visar på hur man kan göra istället för att
bonka” på kompisen och rycka leksaker ur händerna på varandra. Vi visar även på tex hur man kan göra vid matbordet för att bry sig om varandra.
Pedagogens roll: Jätteviktigt att hålla fast vid ”sten och löpare”. Att vi pedagoger
respekterar varandra när vi håller i aktiviteter, som till exempel den pedagogen som
håller i samlingen det är den som kommunicerar med barnen. 

 

…..självständighet och tillit till sin egen förmåga, samt förmåga att fungera enskilt.  Förväntade effekter: Barnen genuint förstår vad vi menar, inte bara går på rutin
eller gör som de andra barnen. Att barnen känner stolthet i ”kan själv”.
Hur: En pedagog håller i aktiviteten och en pedagog observerar, finns till hands
när barnen behöver hjälp med hur man kommunicerar med varandra. Viktigt att
vi pedagoger gör oss medvetna om att barnen förstår vad vi menar och vad vi
förväntar oss av dom.

Vi strävar efter att ge barnen rimliga utmaningar och uppgifter, samt förmedla att det är okej   att ”misslyckas”, huvudsaken är att våga försöka.

Pedagogens roll: Viktigt att vi framförallt lyfter barnen i positiva möten och

situationer. Jätteviktig att hålla fast med ”sten och löpare”.

Vi skall vara goda förebilder i vår profession, samt tänka på hur vi hanterar olika            situationer såsom konflikter/tillrättavisningar för att ingen skall bli kränkt.

     

…..förståelsen för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

Förväntade effekter: Att barnen får en förståelse för vad matematik är och blir  nyfikna på matematik.

Hur: Vi skapar en matematik-hörna, dels har vi material till det, dels dokumentation

där vi fångat matematiska ögonblick. Vi ger barnen hypoteser att tänka kring.

Pedagogens roll: Att vi pedagoger synliggör matematiken i vardagen för barnen.
Vi fångar situationer och dokumenterar och reflekterar ihop med barnen.

 

 

 

…..intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Förväntade effekter: Att barnen får en förståelse för vad naturvetenskap är och blir  nyfikna på naturvetenskap.

 

Hur: Vi jobbar med djuren som finns i böckerna vi har tänkt att arbeta med samt djuren vi har i sångpåsarna. Vi går regelbundet till skogen och har med oss de naturvetenskapliga ”glasögonen”.

 

Pedagogens roll: Att vi pedagoger synliggör naturvetenskapen i vardagen för barnen.
Vi fångar situationer och dokumenterar och reflekterar ihop med barnen.

 

 

 

…..intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktion.

 

Förväntade effekter: Att fler barn har ett större intresse för böcker och vill bli lästa för. Att barnen visar nyfikenhet för symboler och skriftspråk.

 

Hur: Vi kommer att jobba med böcker utifrån föräldraenkäten. Vi skapar en inspirerande ”skrivar-hörna” samt ”läshörna”. Vi jobbar med böcker på olika vis, tex storbild, bildsamtal mm.

 

Pedagogens roll: Dels fångar vi tillfällen att läsa när barnen spontant kommer med böcker, dels arrangerar vi styrda lässtunder för att fånga de barn som inte så ofta kommer spontant med böcker

 

 

 

      
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: