Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula Åk 6 Kapitel 5 Mer om tal och räknesätt

Skapad 2018-03-29 12:57 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi arbetar med kapitel 5, Mer om tal och räknesätt i Prima Formula 6.
Grundskola 6 Matematik
Hur gör man enklast beräkningar i de olika räknesätten? Hur avrundar man tal? Hur löser man uppgifter med överslagsräkning? Hur räknar man med procent?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • lösa problem med hjälp av matematik
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder och strategier
 • använda matematiska begrepp
 • resonera om matematiska problem

Konkretisering av mål

Du ska lära dig mer om

 • räknesätt och samband mellan dem
 • avrundning och överslag
 • del av och procent
 • jämförpriser

Arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar i helklass
 • Genomgångar i smågrupper
 • Genomgångar enskilt
 • Arbete i smågrupper

Viktiga begrepp

 • Addition, addera, termer, summa
 • Subtraktion, subtrahera, termer, differens
 • Multiplikation, multiplicera, faktorer, produkt
 • Division, dividera, täljare, nämnare, kvot
 • Bråk
 • Procent
 • Decimaltal
 • Avrundning
 • Överslag
 • Jämförpris

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas efter hur du

 • deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp

 • arbetar med dina uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: