Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-03-29 13:43 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Grundskola 5 Historia
Det här arbetsområdet ska ge dig kunskap om det århundrade som kallas Vasatiden. Vi ska söka svar på flera frågor - Varför kallas det Vasatiden? Hur levde människor då i jämförelse med hur det är idag? Vilka spår finns kvar idag? Vilka berömda och omtalade personer levde då? Vad hände på Vasatiden och hur har det påverkat vår tid? Vilka upptäcktsresor och upptäckter gjordes och hur har det påverkat oss idag?

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Stockholms blodbad.
 • Gustav Vasa - hans äventyr, hur han blev kung och hur han styrde Sverige.
 • Reformationen.
 • Böndernas uppror.
 • Boktryckarkonsten.
 • Livet på landet och i staden.
 • De europeiska upptäcktsresorna och upptäckterna.

Arbetsmetoder

 • Arbetsblad med olika uppgifter
 • Läsning av faktatexter
 • Filmer
 • Samtal och diskussioner
 • Power Point-arbeten i grupper
 • Använda karta för att jämföra Sveriges gränser idag och på Vasatiden.
 • Gemensam ordlista över historiska begrepp så att du kan tala och skriva om Vasatiden

 

Matriser

Hi
Vasatiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Historiska händelser och personer
Gustav Vasa, levnadsvillkor, upptäcktsresande, upptäckter
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar
Reformationen, Stockholms blodbad, uppror
 • Hi  E 6
Du har ännu inte visat att du förstår hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du kan inte beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar inte det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden.
Använda källmaterial
Källkritiskt tänkande
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av historien
 • Hi  E 6
Du har inte visat att du känner till spår av historien i den tid vi lever i. Du har inte visat att du förstår att det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du använder inte historiska begrepp när du skriver och diskuterar om historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: