👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska

Skapad 2018-03-29 14:37 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet, självkänsla och språkförmåga. Det bidrar också till att öka elevens förståelse för sitt ursprung generellt och grunden till en bra inlärningsförmåga.

Innehåll

 

Innehåll - Vad?

 • Bokstäverna - skriva och uttala.
 • Skriva enkla meningar och texter.
 • Läsa enkla texter.
 • Lyssna och samtala i grupper.

 

Syfte - Varför?

 • För att du ska få utveckla ditt modersmål och därmed få nytta av det för din egen språkutveckling och lärandet.

 

Arbetssätt - Hur?

Du kommer att få: 

 • träna på alfabetet genom bland annat att skriva, uttala, titta och lyssna på filmer.
 • Spela olika spel, Ex: kortspel, på Ipad
 • Lära dig veckodagarna, månaderna och årstiderna.
 • Måla och rita bokstäverna.
 • träna att läsa och skriva korta meningar. 
 • träna att bli bra på skrivandet genom att skriva diktamen.
 • diskutera och jämföra arabiska och svenska högtider.
 • lyssna på sagor och ramsor.

 

Tidsåtgång - När?

Vi kommer att arbeta med detta under hela vårterminen.

 

Bedömning - Vad kan du och vad behöver du utveckla?

Skriva 

 • Din förmåga att skriva bokstäver, enkla meningar och texter.

Tala och samtala

 • Din förmåga att tala och delta i grupp.

Lyssna och förstå

 • Din förmåga att lyssna och förstå textinnehåll och det som sägs.

Läsa 

 • Din förmåga att läsa enkla meningar och texter och kunna återberätta.

Uppgifter

 • Arabiska bokstäver

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Arabiska

Nivå 1
Du kan visa dina kunskaper med visst flyt.
Nivå 2
Du kan visa dina kunskaper med relativt gott flyt.
Nivå 3
Du kan visa dina kunskaper med gott flyt.
SKRIVA
Kan skriva bokstäver, enkla meningar och enklare texter med mycket stöd.
Kan skriva bokstäver, enkla meningar och enklare texter med lite stöd.
Kan skriva bokstäver, enkla meningar och enklare texter utan stöd.
TALA OCH SAMTALA
Kan tala och delta i gruppsamtal med mycket stöd.
Kan tala och delta i gruppsamtal med lite stöd.
Kan tala och delta i gruppsamtal utan stöd.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Kan lyssna på och förstå enklare textinnehåll med mycket stöd.
Kan lyssna på och förstå enklare textinnehåll med lite stöd.
Kan lyssna på och förstå enklare textinnehåll utan stöd.
LÄSA
Kan läsa enklare texter och återberätta med mycket stöd.
Kan läsa enklare texter och återberätta med lite stöd.
Kan läsa enklare texter och återberätta utan stöd.