Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt med lärarstudent

Skapad 2018-03-29 14:45 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Lärarstudent utför olika aktiviteter tillsammans med barnen där, språk, matematik och it är fokus.

Innehåll

Barnen skapar tillsammans med lärarstudenten en bok med hjälp av appen bookcreator. Barnen har målat och tillsammans skapat story utifrån hur bilderna såg ut.

 

Barnen skapar en animerad film i appen i can Animate och iMovie tillsammans med Lärarstudent utifrån samma målningar men med ny story. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: