Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B kapitel 8-10

Skapad 2018-03-29 16:45 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Planering för Matteborgen 5a, utgående från The Big Five.
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att jobba med Procent (kapitel 8), Decimaltal (kapitel 9) och Geometri (kapitel 10).

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Mål - du ska kunna


PROCENT (plus KOMBINATORIK)

 • Att en hel är 100 %, en halv 50 % och att en fjärdedel är 25%
 • Avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är
 • Dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser
 • Veta på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor

DECIMALTAL

 • Avrunda decimaltal som 3,42 och 3,5 till närmaste heltal
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera decimaltal
 • Avgöra om dina uträkningar är rimliga
 • Avrunda summan på ett kvitto till närmaste hela kronor

GEOMETRI

 • Veta att en rät vinkel är 90 grader, en spetsig vinkel mindre än 90 grader och en trubbig vinkel större än 90 grader
 • Veta hur många grader ett halvt varv och ett helt varv är
 • Kunna mäta och rita vinklar med gradskiva
 • Räkna med vinkelsumman i en triangel
 • Kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

 

 

Varför just detta? Jo, målet är att du ska utveckla din: 

 • Metodförmåga:   

- Du väljer och använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt gör en bedömning av den metod du använt. Du kan förklara hur du tänkt, föreslår olika lösningar och kan förklara varför det blev som det blev. 

 • Begreppsförmåga:

- Du använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp inom de ovannämnda områdena

 • Kommunikativa förmåga: 

-Du använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

          Resonemangsförmåga:

-Du för och följer matematiska resonemang

      

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Vi har gemensamma genomgångar om matematiska problem, metoder, strategier och begrepp.
 • Tillsammans i klassen och enskilt övar vi på att använda matematikens uttrycksformer.
 • Du får öva på att formulera och lösa skriftliga matematiska problem.
 • Du får öva på att förklara hur du tänkt och föreslå olika lösningar. Din whiteboard är då ett viktigt hjälpmedel.
 • Ibland kommer vi att träna  på att redovisa uppgifter för varandra. Detta för att träna på att sätta ord på matematiken så att andra förstår. 
 • Varje fredag lämnas läxhäftet in för respons.

 

 

Vad som kommer att bedömas

Bedömning sker efter hur väl du kan

- Välja mellan olika strategier.
- Reflektera och avgöra rimligheten i dina beräkningar. 

- Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
- Förklara hur du tänkt samt föreslå olika lösningar och förklara varför det blev som det blev.

- Förstå innebörden av matematiska begrepp.
- Undersöka och se samband mellan olika begrepp samt använda dem i olika och nya matematiska sammanhang. 

-Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

-Föra och följa resonemang

- Söka, samla ihop och sortera information.

 

Hur du får visa vad du kan

 

Du visar kunskaper på dina förmågor under lektionstid (diskussioner, pararbete, grupparbete, eget arbete), genom diagnoser och prov.

Tänk på att du utvecklas genom att:
Delta aktivt vid genomgångar, samarbeta, diskutera, våga göra fel, fråga när du inte förstår.

 Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: