Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion på svenska

Skapad 2018-03-29 20:23 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska Religionskunskap
Bedömningsunderlag i svenska genom att studera religion.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att studera religionskunskap med syftet att skapa underlag för bedömning i svenska. Vi kommer att studera världsreligionerna och etik, och vi kommer att fokusera på att skriva olika typer av text om religion. Vi kommer att ses en gång i veckan men huvuddelen av arbetet kommer du att behöva göra hemma.

Konkreta mål

Eleven ska kunna redogöra för det väsentliga budskapet i de fem världsreligionerna.

Eleven ska kunna resonera kring etiska frågor med hjälp av någon etisk teori.

Eleven ska kunna bearbeta sina texter så att de kan utgöra underlag för bedömning i svenskämnet.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid att anpassa språket till olika typer av text.

Bärande begrepp

Fakta

Reflektion

Slutsats

Åsikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9

Matriser

Re Sv
Religion på svenska

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven ska kunna redogöra för det väsentliga budskapet i de fem världsreligionerna.
Eleven ska kunna resonera kring etiska frågor med hjälp av någon etisk teori.
Eleven ska kunna bearbeta sina texter så att de kan utgöra underlag för bedömning i svenskämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: