Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen - Vår och sommar

Skapad 2018-03-29 23:46 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Vi följer årstidsväxlingarna under hela läsåret. Vad händer med djuren? Vad händer med växterna? Vad händer med ljuset? Hur är vädret? Vad gör vi människor? Vi lär oss om tid.

Innehåll

 Målet med undervisningen om våren och sommaren är att...

 • kunna redogöra för kännetecken för våren och sommaren.
 • kunna namnge och berätta om några djur och växter i närmiljön.
 • kunna berätta om några djur och växters livscykler.
 • vi tittar på kretslopp och näringskedjor.
 • kunna olika begrepp för att prata om tid - klockan, veckodagarna, månaderna och årstiderna.
 • veta vad man ska tänka på i trafiken.

Så här kommer vi att arbeta...

Du kommer att få

 • undersöka och observera
 • se på film
 • skapa bilder som beskriver och förklarar
 • samtala och diskutera
 • skriva texter gemensamt och enskilt
 • redovisa

Vi kommer att prata om vad som händer i naturen på våren och sommaren. Vad händer med ljuset, med temperaturen, med träden, med djuren och med människorna? Vi kommer att lära oss namn på några djur och blommor som finns i närområdet. Vi kommer att repetera trafikregler och besöka trafiklekskolan. Vi fortsätter med tiden - klockan, veckodagar, månader och årstider.

Viktiga ord och begrepp

tex. blommans delar, djurens delar, flyttfåglar, stannfåglar, livscykel, kretslopp, näringskedja, fotosyntes, höger, vänster,

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ta ansvar för dina arbetsuppgifter och delta aktivt i arbete och diskussioner
 • använda begrepp som hör till temat
 • formulera och kommunicera dina kunskaper i tal och skrift 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: