Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Grundskola i persiska

Skapad 2018-03-30 08:59 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stödmall för planering av modersmålsundervisningen
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Romanprojekt för eleverna, i syfte att öka skrivlusten och öva på olika moment i språket. Projektet har hämtats från den magiska dörren från Josef Sahlin, 2011. Att hitta på en historia från ingenting är svårt även för oss vuxna. Vi behöver en struktur och något att fylla den med. Läraren bestämmer i detta arbete över strukturen och det är viktigt att eleverna håller sig till den för att allt ska hänga ihop i slutändan. När er roman är klar kommer ni att vara stolta över att det blev en så bra historia.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Syftet är i huvudsak att öka och förvalta skriv- och berättarlusten hos eleverna.

Arbetets gång

★ Tid: 1x60 minuter i veckan i 6 veckor.
★ Romanen består av 6 kapitel 
 • Kapitel 1 - Hej! 
 • Kapitel 2 - Brevet! 
 • Kapitel 3 - Nycklarna! 
 • Kapitel 4 - En annan värld! 
 • Kapitel 5 - En annorlunda vän! 
 • Kapitel 6 - Mitt uppdrag!
★ Ämne: Språk (och bild)
★ Målgrupp: Årskurs 1-9
★ Inled varje kapitel noggrant. Läs förutsättningarna och ge många exempel. Ta exempel från annan litteratur eller lyft fram stycken ur eleverna tidigare texter.
★ Rita och visa tips på bilder som kan sätta igång fantasin.
★ Ställ krav på bilderna. De är viktiga. Att försjunka i ett bildarbete kommer att ge djup åt texten och berättelsen i sin helhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 9
 • Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
  Ml  E 9
 • Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  E 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 9
 • Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
  Ml  C 9
 • Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  C 9
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9
 • Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
  Ml  A 9
 • Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
  Ml  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: