Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textiltryck, Bild och Slöjd VT 18

Skapad 2018-03-30 12:16 i Gammal Trelleborg
Mönsterrapport, tryckteknik och sömnad.
Grundskola 7 – 9 Bild Slöjd
Har du lagt märke till hur samma mönster upprepar sig på tapeter, porslin eller tyg om och om igen? Det kallas mönsterrapport. Har du funderat över hur man kan färga in ränder, rutor och cirklar på tyget? Den här terminen skall du få testa att trycka med stämplar (schabloner). Efter att du formgett ditt eget mönster på bildlektionen så skall du pröva trycktekniken i slöjden.

Innehåll

Arbetsbeskrivning:

Arbetsgång:

Du ska du få fördjupa dig i textiltryck. Vi kommer att titta på hur man tillverkar en mönsterrapport och sedan trycker den. Vi experimenterar och trycker med stämplar och schabloner på både ljust och mörkt tyg. Vi tittar på bildspel för att få inspiration till det kommande arbetet.

Du kommer planera, trycka, och sy valfritt arbete (eller tillverka något i träslöjden) utifrån en egen formgivning. Du ska göra en planering och dokumenterar sedan ditt arbete. När arbetet är klart utvärderar du ditt arbete. 

Lektionspass 1:
Bildvisning av powerpoint där jag beskriver hur en designer jobbar med ett mönster till färdig produkt.
Kolla film om hur man rapporterar mönster och hur man jobbar med olika stämplar och tryck. Inspiration.
Skissa ett mönster (gör minst 2 förslag) till en stämpel /schablon. Reflektera kring uttrycket. Dokumentera.

Lektionspass 2 och 3:
Fortsätt skissa mönster och utveckla stämpelmönstret för att sedan skapa en stämpel. Prova trycka det utformade mönstret med färg på både ljust och mörkt tyg. Dokumentera.

Lektionspass 4:
Planera och skissa en produkt som kan tillverkas i slöjden (olika förslag). Gör en ritning på själva produkten. Planera sedan det tryckta mönstret.

Lektionspass 5:
Färdigställ schablon/stämpel på ditt slöjdmaterial, tyg eller trä.

Lektionspass 6-:
Tillverka din produkt i slöjden.


Vid inlämning av arbetet ska följande bifogas:
-dokumentation
-samtliga skisser
-reflektion kring ditt mönster
-utvärdering av hela uppgiften

 

Efter arbetets slut:

Redovisning av kunskaper:

Du presenterar en färdig produkt där du inkluderat momentet tryck. Du dokumenterar ditt arbete med ord och bild, under hela arbetets gång, och lämnar i slutet av projektet in en färdig text med bilder.

Kunskapskrav och bedömning

Du bedöms efter kunskapskriterierna (se matrisen för kunskapskrav), genom mina observationer under lektionstid, din dokumentation och resultatet av den färdigställda förvaringsartikeln. För att kunna få ett E ska du bli färdig inom utsatt tid. Du ska arbeta aktivt och jobba med de olika lärresurser som finns samt hjälpa och ta hjälp av dina klasskamrater.

Du skall använda och lära dig grundläggande begrepp (ord) som du stöter på såsom mönsterrapport, stämpel, schablon, textilfärg, sömsmån, pressarfot, stygnbredd, stygnlängd och symaskinens olika sömmar. Du skall även lära dig att följa beskrivningar och skapa mönster och former. Du skall välja och motivera dina estetiska val (utifrån utseende och funktion). 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl Bl
Bedömningsmatris Bild och Slöjd år 7-9

F- ej uppnått målen
E
C
A
Bild: Utveckla idéer
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge sin mönsterrapport med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge sin mönsterrapport med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge sin mönsterrapport med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Bild: Överväga olika lösningar, framställa föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa sin mönsterrapport/schablon i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa sin mönsterrapport/schabloni olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa sin mönsterrapport/schablon i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Bild: Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven efter någon bearbetning till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ relativt självständigt som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven helt självständigt handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjd: Överväga olika lösningar, framställa föremål
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjd: Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven efter någon bearbetning till att formulera och välja handlingsalternativ.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ relativt självständigt som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven helt självständigt handlingsalternativ som leder framåt.
Slöjd: Redovisning, värdera resultat
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Slöjd: Tolka uttryck
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: