Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och elektronik 7A och 7C

Skapad 2018-03-30 17:23 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Ellära och elektronik med Bonnier clio som arbetsmaterial.
Grundskola 7 Fysik
Vi kommer att jobba med Ellära och elektronik. Vi kommer att testa ett digitalt undervisningsmateriel som vi tillsammans utvärderar efter arbetsområdet slut. Projektet kommer att pågå i ca 4 veckor och alla eleverna har ett eget inloggning som föräldrar, med fördel, tar del av.

Innehåll

Syfte och upplägg

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska förstå vad en elektrisk ström är för något. Eleverna ska lära sig att koppla elektriska kretsar och mäta spänning och ström. De ska sedan lära sig räkna ut motståndet i en krets med hjälp av Ohms lag. Eleverna ska upptäcka hur man ser skillnad på seriekopplingar och parallellkopplingar. De ska också lära sig att hantera ett spänningsaggregat på ett säkert sätt. Detta görs genom att de får läsa multimodala texter, men framför allt genom många praktiska övningar.

Du kan även utvärdera arbetsområdet med hjälp av Clio Uppföljning. Clio Uppföljning är en tillvalsprodukt som synliggör och ger återkoppling på elevernas kunskaper. Uppföljningen utgår från de teman och kunskapskrav som ingår i arbetsområdet.

Centralt innehåll

Fysiken och vardagslivet

 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.​

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.​

​​​​​​​​​​Tekniska lösningar

 • ​​Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempellysdioder och enkla förstärkare. Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

Teknik, människa, samhälle och miljö​

 • ​Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.​

 Inkluderad i arbetsområdet

I aktiviteten "QR-tipspromenad om elektriska kretsar"

I aktiviteten "Fungerar den elektriska kretsen?"

Kunskapskrav

 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, och då skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden med motiveringar.
 • E C A
  Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
 • E C A
  Söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • E C A
  Använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
 • E C A
  Genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • E C A
  Använda utrustning på ett säkert sätt.
 • E C A
  Jämföra resultaten med frågeställningarna och då dra slutsatser med koppling till fysikaliska modeller och teorier.
 • E C A
  Föra resonemang kring resultatens rimlighet och ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • E C A
  Göra dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 • E C A
  Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och visa det genom att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • E C A
  Föra underbyggda resonemang om krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och då visa på fysikaliska samband.
 • E C A
  Använda fysikaliska modeller på ett fungerande sätt inom områdena partiklar och strålning.
 • E C A
  Föra underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och vilka åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • E C A
  Beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Uppgifter

 • Antiken uppfinningar

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: