👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2018-03-31 16:15 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
trafiksäkerhet
Grundskola F – 1 Svenska Matematik Bild Samhällskunskap
Vad är trafik? Vad finns det för regler i trafiken? Hur beter vi oss säkert i trafiken?

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få lära dig om några vanliga trafikmärken samt känna till hur man rör sig säkert i trafiken när man går.

Eleverna får använda olika arbetsstrategier.

 

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

..förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken.

..några trafikmärken.

..berätta om några riskfyllda platser i närområdet.

 •  
 • Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

Vi kommer att promenera i närområdet och titta på riskfyllda platser.

 • Vi kommer att ha genomgångar om trafikregler och trafikmärken. Du kommer då att få se filmer/bildspel.
 •  
 • Du kommer att få skriva texter och göra egna bilder.

 

Bedömning

Du ska visa - genom att berätta, rita bilder och skriva - att du kan: 
 
..förstå hur man uppträder på ett säkert sätt i trafiken.

..förklara vad några trafikmärken betyder.

..berätta om några riskfyllda plaster i närområdet.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  Sh  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Sh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  Sh   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  Sh   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1