Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, vt åk 3

Skapad 2018-03-31 17:44 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Experiment är spännande! Och hur blir vatten is? Varför är en del ljud starka och andra svaga? Detta och mycket mer kommer vi att jobba med i NO:n under våren.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Berätta något om vad ljud är och hur du upplever ljud.
 • Berätta något om vad ljus är och hur du upplever ljus.
 • Berätta om vattnets olika former och övergångar mellan formerna.
 • Berätta om några egenskaper hos luft.
 • Separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Sortera föremål efter om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Samtala om tyngdkraft och friktion i samband med lek och rörelse.
 • Samtala om balans, tyngdpunkt, jämvikt i samband med lek och rörelse.
 • Kunna ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
 • Kunna beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
 • Kunna dokumentera en undersökning på något sätt och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
 • Kunna använda några specifika NO-begrepp i samtal, ex. vibrationer, ljudvågor, ljudstyrka, högt, lågt, starkt, svagt, hastighet, ljuskällor, reflektera, fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, stelning, smältning, molekyler, atomer, kväve, syre, koldioxid, luftmotstånd, tyngdkraft, friktion, glider, massa, vikt, väger jämnt, kraft, rörelse, jämvikt, tyngdpunkt, balans, hypotes, resultat, slutsats.

 

Hur ska jag lära mig?

 • Praktiska undersökningar med olika material.
 • Se på film.
 • Samtal och diskussioner kring våra undersökningar.
 • Dokumentera i bild och text.

 

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

 • Du ska muntligt och enskilt kunna berätta tre saker du lärt dig om ljud..
 • Du ska muntligt och enskilt kunna berätta tre saker du lärt dig om ljus, t ex via "exit ticket".
 • Berätta om vattnets former i grupp med hjälp av din dokumentation.
 • Dokumentera gruppvis en undersökning om luft med hjälp av en film där du berättar några egenskaper hos luft.  
 • Visa att du kan separera lösningar och blandningar i praktiskt arbete med hjälp av t ex filtrering och avdunstning.
 • Visa i praktiskt arbete att du kan sortera några olika föremål efter om de är magnetiska, har ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Visa att du deltar i samtal om tyngdkraft och friktion.
 • Visa att du deltar i samtal om jämvikt.
 • Visa i bild och /eller text att du kan dokumentera undersökningar med t ex hypotes och resultat.
 • Jämför ditt resultat med någon annans.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Sof, NO, åk3, läsåret 15-16

Du som elev ska kunna:

Basnivå
Utmaning
berätta något om ljud.
Du kan berätta om ljud på ett enkelt sätt.
Du kan berätta om ljud på ett mer utförligt sätt där du använder flera begrepp som är kopplade till ljud, t ex ljudstyrka, tonhöjd, ljudvågor, vibrationer.
berätta något om ljus
Du kan berätta om ljus på ett enkelt sätt.
Du kan berätta om ljus på ett mer utförligt sätt där du använder flera begrepp som är kopplade till ljus, t ex ljusets hastighet eller hur ljuset bryts.
ge exempel på egenskaper hos vatten
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets olika former, t ex fast, flytande och gas.
Du kan berätta om vattnets former och övergångar, t ex avdunstning och kondensering.
ge exempel på egenskaper hos luft.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om luftens egenskaper, t ex varm och kall luft.
Du kan berätta om luftens egenskaper och använda flera begrepp som t ex molekyler, koldioxid.
separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Du kan tillsammans i grupp utföra undersökningar med lösningar och blandningar där du arbetar med filtrering eller avdunstning.
Du kan i en problemlösning själv komma på hur du ska separera olika lösningar eller blandningar genom t ex filtrering och/eller avdunstning.
sortera föremål efter om de flyter eller sjunker i vatten.
delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse.
Du kan delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor.
Du kan delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor. Du kan även själv beskriva, berätta och förklara något samband som vi observerat kring detta.
ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.
Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända. Du kan även berätta lite om varför du tror som du gör.
beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat kortfattat beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
Du kan mer självständigt och mer utförligt beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.
dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på ett enkelt sätt, t ex i text eller bild och kan berätta något om din dokumentation i samtal.
Du kan dokumentera en undersökning på olika sätt, t ex i text och bild och använder dig av din dokumentation i samtal och diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: