Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rasismens historia 03A

Skapad 2018-04-01 12:53 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi pratar om 1800-talet och tittar närmare på bland annat kolonialism, imperialism och rasbiologi.

Innehåll

Vi arbetar med varsitt dokument som vi döper till "Rasismens historia". Detta dokument får man ha med sig under provet som avslutar arbetsområdet. Detta har vi gjort under lektionstiden:

Lektion 1

Vi startar arbetsområdet med rasismens historia. Området avslutas med ett öppet bok prov, alla behöver göra ett dokument i so-mappen som heter "Rasismens historia" där man samlar fakta. De saker vi kommer prata om är:

 • Kolonialism
 • Imperialism
 • Kapplöpningen om Afrika
 • Triangelhandeln (transatlantiska slavhandeln)
 • Rasbiologi
 • Nationalism
 • Sverige - emigration
 • Upplysningen
 • Kvinnans roll förändras

Lektion 2

Film: ”Är indianer människor?

Svara på följande frågor i ditt dokument "Rasismens historia":

 • Hur rättfärdigade man behandlingen av indianer?
 • Vilken roll hade religionen i detta?
 • Indianer idag?

 

Varför behövs slavar? (pga industrialiseringen)

 • Makt
 • Behöver inte jobba
 • Status
 • Tjäna pengar
 • Visa att de bestämmer
 • Girighet
 • Tid till annat
 • Gratis arbetskraft
 • Våld

 

Slavarbete idag?

 • Skuldslaveri
 • Trafficking
 • Skola
 • Underbetalda arbetare
 • Betjänter
 • Obetalt arbete hemma

 

Lektion 3

Film: ”Vad kostar ett människoliv?

 

Konsekvenser av slavhandeln för Amerika?

 • Mycket pengar
 • Rasism i Amerika
 • Byggde samhällen
 • Frihetskrig mellan nordstaterna och sydstaterna
 • Slavar blev fria - många bekymmer
 • KKK
 • Kultur

 

Lektion 4

 

Kolonialism, imperialism, kapplöpningen om Afrika (powerpoint)

Imperialism och kolonialism

* Imperialism = Att politiskt, ekonomiskt och kulturellt behärska andra länder

* Kolonialism (erövra kolonier)

* Invånarna i kolonierna fick inte bestämma själva

* Alla stora europeiska stater + USA och Japan

 • ”Kapplöpningen om Afrika”

 

Varför?

* Råvaror

Industrialiseringen krävde stora mängder råvaror

* Marknad

Fabriker och handelsmän ville sälja mer

* Makt

Många kolonier → politisk stormakt

* Sprida civilisationen

”Den vita mannens börda”

Civilisera = Införa en högre kultur och ordnade samhällsförhållanden

 

Hur?

1. Missionärer (sprida kristna budskapet) och upptäckare

2. Handelsmän

3. Militär ockupation

 

Film: ”Ta vad man vill ha

 

Konsekvenser av kolonialism, imperialism

 • Språk från Europa spred sig över världen
 • Religion och kulturer dör ut
 • Mycket makt till Europa
 • Många människor/folkslag dog
 • Rasismen utvecklades
 • Nya landgränser
 • Mycket rikedomar till Europa
 • Kolonier -> infrastruktur, uppfinningar, vetenskap, medicin
 • Afrikas utveckling

 

Lektion 5

 

Rasbiologi

* Rasbiologi – pseudovetenskap

* Carl von Linné – fem människoraser

* Sverige framstående inom rasbiologi!

* 1921 – Statens institut för rasbiologi

Film: ”De som inte fick leva

 

Lektion 6

 

Nationalism

Titta på följande film: https://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-nationalism eller läs Utkik historia s. 150-154. Svara på följande frågor i ditt dokument:

 • Vad är nationalism?
 • Hur påverkade 1800-talets nationalism Europas länder?
 • Är nationalism något bra eller något dåligt? Resonera och ge konkreta exempel.

 

Läs Utkik historia s. 175-181 (finns som pdf bifogat här). Svara på följande frågor i ditt dokument:

 • Vilka nyheter infördes på jordbrukets område och vilka förändringar innebar de?
 • Man kan säga att hemmansklyvningen i Sverige och homesteadlagen i USA bidrog till utvandringen. På vilka sätt? Lista så många andra orsaker du kan komma på till utvandringen.

Om man blir färdig ska man titta på filmen "Drömmen om Amerika" på SLI. 

 

Lektion 7

 

Vi tittar på filmen "Max 1800-tal: Kvinnans århundrade" på sli. I vårt dokument skriver vi:

 • Ge exempel på hur situationen för kvinnor förändras under 1800-talet!

Därefter får vi tid att göra färdigt vårt dokument som ska användas under provet. Här finns också lite extralänkar så man kan fördjupa sin kunskap:

SLI - alla avsnitt av Max 1800-tal

P3 dokumentär om rasbiologi

Den stora emigrationen från Sverige

Kolonisering av Nordamerika

Afrikas frigörelse från imperialism

Kolonialism och nationalism 

Podcast om emigrationen från Sverige

Kvinnans förändrade roll

Kvinnor i arbetslivet

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
GA Historia 7-9

F
E
C
A
HI-1. Kunskap om historiska skeenden och gestalter
Förmågan att ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter. Eleven kan tillägna sig faktakunskaper om vad som hände (den industriella revolutionen, skotten i Sarajevo etc.), hur det var (hur såg det ut i jordbrukares hem i Egypten etc.) samt om personer (Julius Caesar, Gustav Vasa etc.) i historien.
Eleven har fragmentariska kunskaper om historiska förhållanden, skeenden eller gestalter ifrån någon tidsperiod.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
HI-2. Resonera om samhällsförändingar
Förmågan att resonera om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar Kan använda historiska kunskaper (se HI-1) för att resonera om hur samhället ändrades och varför, hur människor hade det och varför de hade det så.
Eleven kan yttra någon åsikt och/eller fakta rörande samhällsförändringar eller människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
HI-4. Undersöka utvecklingslinjer
Förmågan att undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder. Eleven undersöker utvecklingslinjer inom kulturmöten (t.ex. hellenismen), migration (vilka sedvänjor européerna hade med sig till Sydamerika), politik (liberalismens tankar som en bild av samhället då) och beskriva samband mellan olika tidsperioder och hur historia kan skapa eller stärka gemenskaper (t.ex. att ett politiskt parti framhäver ett annat partis politiska historia/misstag för att visa på stabilitet hos det egna partiet).
Eleven kan beskriva några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och/eller levnadsvillkor.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
HI-5. Förmågan att resonera om utvecklingslinjer
Förmågan att koppla ihop händelser under olika historiska tidsperioder och resonera om tänkta scenarion samt det som verkligen hände. Eleven kan resonera kring hur utvecklingslinjer (industrialiseringen under 1800-talet etc.) skulle kunna ha utvecklas och gör det genom att dra paralleller andra händelser och situationer i historien.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer, men motiverar inte det.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
HI-8. Historiska begrepp
Förmågan att använda historiska begrepp. Eleven kan använda historiska begrepp (tronföljare, samhällspyramid, flodkultur, stadsstat etc.) vid rätt tillfälle på ett korrekt sätt (kalla pyramider för pyramider, använda begreppet samhällspyramid när man beskriver samhällets uppbyggnad etc.)
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda ett fåtal historiska begrepp.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: