Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Journal Writing

Skapad 2018-04-02 09:05 i Enhet flerspråkigt lärande Grundskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven kommer att lära sig och öva skriva: Ordlistor Meningar med uttalanden, frågor, fakta och åsikter Brev Berättelser

Innehåll

Syfte

  • Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

 

Centralt Innehåll

 • Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Viktiga begrepp

 

 • Meningar
 • Uttalanden
 • Frågor
 • Fakta
 • Åsikter
 • Brev
 • Berättelser

Konkretisering av målen

 

Eleven kommer att lära sig och öva skriva:  

 

 • Ordlistor
 • Meningar med uttalanden, frågor, fakta och åsikter
 • Brev
 • Berättelser

Arbetssätt

Elever kommer att slutföra skriftliga aktiviteter i sin journal med hjälp av över 200 bildkort med ord. Korten kommer med förklaringar för att

kunna slutföra aktiviteterna med checklistor och exempel.

 

 

Eleven kommer att lära sig att:

 

 • Märka bilder med hjälp av bildkort med ord.
 • Göra listor av ord med hjälp av bildkort med ord och ett bildlexikon.
 • Göra listan i ABC-ordning och välja ord som rimmar.
 • Välja tre ord från listan och skriva sedan en mening med var och en.
 • Skriva de angivna meningarna och fylla i tomrummen med inspiration från bilderna.
 • Skriva frågor och uttalanden.
 • Skriva fakta och åsikter.
 • Skriva bokstäver med hjälp av en checklista för att komma ihåg kapitalisering, ordavstånd och skiljetecken.
 • Skriva en berättelse med en checklista för att komma ihåg bokstäver, karaktärer, miljön och skiljetecken.

Elevinflytande

 

Eleven kan välja att skriva om vad han eller hon önskar och har inspiration med över tvåhundra bildkort med ord.

 

Bedömning

 

Det finns inga prov, läraren kommer att guida eleven genom hela processen.

 

Läraren kommer att titta noga på elevens arbete och diskuterar sin utveckling med dem. Vad var det att de kunde i början av terminen? Vad har de lärt sig? Vad kan de tänka på inför nästa år?

 

Slutredovisning

Eleverna få lämna in sin journal efter varje lektion.

 

Tid

Maximalt 10 veckor.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: