Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 8

Skapad 2018-04-02 11:54 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Kapitel 4 ur "Matte Direkt"
Grundskola 8 Matematik
Efter att eleven arbetat med det här avsnittet ska han/hon kunna: •rita koordinatsystem •ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem •beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler •beskriva andra linjära samband •tolka olika typer av samband

Innehåll

Syfte - Varför?

Efter att eleven arbetat med det här avsnittet ska han/hon kunna:

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband
 • Använda sig av följande begrepp:

koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportionalitet, konstant

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: