Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap: Jesus och nya testamentet

Skapad 2018-04-02 18:58 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
År 8, Religion: Kristendomens historia och framväxt i Sverige Ett arbetsområde som handlar om Jesu liv, bibeln, kristendomens framväxt och hur det är att leva som kristen idag.
Grundskola 8 Religionskunskap
Ett arbetsområde som handlar om Jesu liv, bibeln, kristendomens framväxt och hur det är att leva som kristen idag.

Innehåll

Examination

 • Löpande diskussionsfrågor som besvaras på Classroom. Det finns tillfälle fram till sista inlämningsdatumet (vecka 15), att ändra, fråga och komplettera. 

Kunskapskrav

Följande begrepp bör du kunna förklara och använda på ett i sitt sammanhang korrekt sätt. Du bör också känna till lite de olika personernas sammanhang och betydelse.

Begrepp
Konvertera, apostel, martyr, helgon, attribut, förbön, relik, protestantism, katolicism, ortodoxi, statsreligion, reformation, påve, patriark, ikon, kanoniserad, pilgrim, vallfärd, sakrament, mysterier, klosterorder, klosterregler, kyskhet, avlat, skärseld, bulla, bannlysning, sekularisering, kätteri

Historiska personer
Petrus, Paulus, Kejsare Konstantin, Martin Luther, Gustav Vasa.


Vanlig stil = alla gör uppgifterna, läs på till provet. 

Fet stil och understruket = alla gör, inlämning. 

 

Jesus föds och växer upp

 

1) Gemensam uppstart kring egna tankar och sid. 149-151.

2) Läs sid. 152-155

3) Svara på frågorna 1.-7 sid. 155

4) Jobba med "att fundera över" sid. 156. Inlämning.

5) Läs sid. 157 ? svara på frågorna sid. 157

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Vad ville Jesus?

6) Läs sid. 158-160

7) Svara på frågorna 1-9 sid. 165

8) Jobba med "Fundera över", sid. 161 Inlämning

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Döda börjar leva och vatten blir till vin

9) Läs sid. 158 - 160 

10) Svara på frågor 1-5 sid. 165. 

11) Jobba med "Fundera över", sid 166 Inlämning. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Fiender går till angrepp

 

12) Läs sid. 169-171

13) Svara på frågorna 1-8 sid 171

14) Jobba med "fundera över", sid 172. Inlämning!

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Kristendomen blir till

 

15) Läs sid. 174-176

16) Svara på frågorna 1-5, (6-8) på sid. 176

17) Jobba med "Fundera över" sid 177. Inlämning!

18) Läs sid. 178-179 + svara på frågorna 1-4, sid 179.

19) Läs sid. 180+ svara på frågorna 1-2 sid. 180. 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris i religion

Jesus och nya testamentet

Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Kristna uttryck /begrepp.
Du visar kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning på ett enkelt sätt genom att använda dig av begrepp på i huvudsak fungerande sätt.
Du visar kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning på ett utvecklat sätt med exempel som passar in i sammanhanget och ger dina svar en röd tråd.
Du visar kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning på ett välutvecklat sätt med exempel som passar in i sammanhanget och med begrepp som används på ett välutvecklat sätt.
Huvudsakliga tankar
Ursprung och spridning
Du visar kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning på ett enkelt sätt.
Du visar kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning på ett utvecklat sätt med exempel som passar in i sammanhanget och ger dina svar en röd tråd.
Du visar kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning på ett välutvecklat sätt med exempel som passar in i sammanhanget och dina svar ger insikt vilka om likheter och skillnader du ser.
Religion och samhället
Du visar att kan du förklara på ett enkelt sätt hur religionen kan påverka samhälleliga förhållanden och beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du visar att du kan förklara på ett utvecklat sätt hur religionen kan påverka samhälleliga förhållanden och beskriva enkla samband med utvecklade och underbyggda resonemang.
Du visar att du kan förklara på ett väl utvecklat sätt hur religionen kan påverka samhälleliga förhållanden och beskriva samband med välutvecklade och underbyggda resonemang.
Etiska frågeställningar
Du visar att du kan resonera och argumentera kring etiska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du visar att du kan resonera och argumentera kring etiska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och underbyggda resonemang.
Du visar att du kan resonera och argumentera kring etiska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Likheter & skillnader
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­åskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Information och källor
Läroboken Bibeln Internet
Du visar att du kan söka information om kristendomen och använder då olika typer av källor, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor (t ex i bibeln och på Internet), på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar att du kan söka information om religionen och använder då olika typer av källor (t ex i bibeln och på Internet, egna tankar och även läroboken) på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: