Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grundläggande aritmetik och talraden

Skapad 2018-04-02 21:07 i Sollebrunns skola Alingsås
Taluppfattning inom talområdet 0-10
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer att träna oss alla talkompisar upp till 10. Vi kommer också att träna på talraden upp till 10 och baklänges från 5.

Innehåll

Ämne: Matematik 

Arbetsområde:Taluppfattning inom talområdet 0-10

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Du ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du kommer att förstå och kunna räkna "lilla plus" ( tal upp till 10), och vara bekant med "lilla minus". Eleven kommer också att kunna talraden upp till 10, och räkna ner från 5. 

 

Kunskapskrav:

Eleven kommer att: 

 • förstå och kunna räkna alla tal i "lilla plus", med hjälp av konkret material eller rita talet
 • förstå principen för "lilla minus". 
 • kunna talraden räkna upp från 0-10  och baklänges 5-0. 

 

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

Hur enkla mönster i talföljder kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- 5-, 6-, 7-, 8-, 9- och 10 kompisar.

- räkna plus inom talområdet 0-10

- prövat på att räkna minus inom talorådet 0-10  

Bedömning:

Bedömning sker genom de arbeten och övningar som eleven gör enskilt, i grupp och i helklass. Övningar och arbeten kan vara muntliga, ritade eller skriftliga.

 

Undervisning:

Vi ska:
- med hjälp av olika konkreta material öva att dela upp talen så att vi uppmuntras att vara kreativa och göra egna upptäckter.

- lära oss talkompisar på olika sätt så att vi kan dem utantill.

 - använda oss av digitala verktyg som webbsidor (elevspelet och skolplus) 

- försöka se samband mellan plus och minus genom att använda oss av talkompisar och rit-matte (en saga som illustreras och konkretiserar ett matematiktal) 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: