👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap - Kristendomen genom populärkultur

Skapad 2018-04-02 21:28 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi kommer bland annat att koppla bibeltexter till dagens populärkultur i form av musik, konst, film samt litteratur. Målet är att på så sätt bland annat få en ökad förståelse och fler kunskaper om Kristendomens centrala tankegångar, historia och handlingar inom religionen. Vi ska även resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar kopplat till kristendomen.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer bland annat att koppla bibeltexter till dagens populärkultur i form av musik, konst, film samt litteratur. Målet är att på så sätt bland annat få en ökad förståelse och fler kunskaper om kristendomens centrala tankegångar, historia och handlingar inom religionen. Vi ska även resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar kopplat till kristendomen.

Innehåll

Hur ska vi arbeta för att uppnå målen?
- Bland annat genom föreläsningar, filmvisning, litteratur - och bibelläsning, musiklyssnande samt diskussioner.

Varför gör vi detta? 
För att eleverna ska få kunskaper om: 

- Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen (...)

- Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

- Huvuddragen i världsreligionernas historia.

- Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

- Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

- Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang (...)

- Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

 

Arbetet avslutas med ett skriftligt prov och en muntlig uppgift - vid två olika tillfällen.
För att vara förbered till proven ska vi:
- Lyssna och vara aktiva med eventuella frågor på lektionerna (anteckna gärna)
- Göra instuderingsfrågorna som jag kommer dela ut när det är dags
- Alltid fråga när du inte förstår - så löser vi ut det tillsammans!

 

Bedömningsmatris finner du nedan.

Matriser

Re
Bedömning i religion

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Etik
Att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använder etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Information och källor
Att söka information om religioner och livsåskådningar. Att arbeta källkritiskt
Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du använder olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.