Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Helsingborg skapande (fritids)

Skapad 2018-04-03 08:32 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 3
Barnen har pratat om Helsingborg då-nu, vi arbetar vidare med detta tema genom skapande.

Innehåll

 

 

Vad och hur kommer vi att göra? Arbetssätt/metod

Kommer att prata med eleverna om Helsingborgs historia.  Då vi bla. kommer gå in på Kärnan och hur den såg ut/området runt på 1500 talet och jämföra med dagens Kärnan.De får komma med förslag om material och gemensamt skapa en modell.

 

Konkret/konkreta mål: Vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad vill vi att eleverna ska ha möjlighet att utveckla/lära sig?

 • Att se/förstå skillnaden på då och nu.
 • Skapa med hjälp av olika material.

 

Dokumentation: På vilket sätt? Vad vill vi visa?

Modellen och fotografering.

När barnen får prova arbeta med olika material men även lära sig att det finns skillnader på hur man levde då och nu.Utvärdering: Vad och hur?

Vi pratar om det på fritidsrådet då barnen får säga vad de tyckt och tänkt.När? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion

Våren 2018 kommer vi att arbeta med detta område. Den skall vara färdigt 4/4-2018 till Öppet hus.

Vi kommer utvärdera/reflektera genom att titta på bilderna 6/4-2018 tillsammans med barnen på ett fritidsråd.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: